top of page

Bezpieczny Kredyt" 2%

Wydaje się, że młodzi ludzie napotykają barierę nie do pokonania przy zakupie mieszkania ze względu na wysokie ceny nieruchomości i wzrost stóp procentowych.

W celu pobudzenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło w ostatnim czasie wstępne założenia programu dopłat do kredytów mieszkaniowych w celu pobudzenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Celem dzisiejszego wpisu na blogu jest wyjaśnienie, jakie wymagania i kwoty są wymagane, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu, jaka kwota będzie dostępna dla Ciebie i jaki będzie wpływ programu na rynek nieruchomości.Czy z programu "Bezpieczny Kredyt" 2% może korzystać każdy?


Szereg źródeł wskazuje, że program dopłat do kredytów przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają domu lub mieszkania, bądź nigdy takiego domu nie posiadały, ani którym kiedykolwiek przysługiwał przywilej spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, program skierowany jest do osób, które nigdy nie były właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątkowo mogą być uprawnieni do udziału w kapitale ci, którzy są współwłaścicielami 50% nieruchomości lub nieruchomości spółdzielczej albo odziedziczyli taką nieruchomość, ale tam nie mieszkają. Jest warunek, który trzeba spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie, czyli maksymalny wiek, w którym dana osoba może ubiegać się o pożyczkę to nie więcej niż 45 lat. Jeśli jesteś współmałżonkiem lub rodzicem co najmniej jednego dziecka, musisz mieć przynajmniej jedno z Was, które spełnia ten warunek.


Jakiego rodzaju nieruchomości mogą zostać nabyte w ramach programu?Nowy program umożliwia uzyskanie kredytu na zakup podstawowego lub dodatkowego mieszkania w sektorze publicznym lub prywatnym. To znacząca zmiana w stosunku do poprzednich form pomocy, które obejmowały wyłącznie nieruchomości deweloperskie. Oprócz możliwości zakupu działki pod budowę domu jednorodzinnego, środki z kredytu z dofinansowaniem mogłyby być również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z inwestycją.


Ile wsparcia będziesz potrzebować?


Pożyczki o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu to jedyny rodzaj pożyczek, które będą kwalifikować się do tego programu. W zamian za wsparcie banki uczestniczące w programie udzielą dopłaty do rat kredytu odpowiadającej różnicy między średnim oprocentowaniem oferowanym przez banki uczestniczące w programie a oprocentowaniem 2%. Kredytobiorca nie może otrzymać pomocy łącznie przez więcej niż dziesięć lat.

W odróżnieniu od poprzednich programów wsparcia tym, co wyróżnia ten program, jest to, że maksymalna wartość metra kwadratowego nie jest ograniczona pod względem dofinansowania. Ma zostać wprowadzony górny limit wartości kredytów. Kwota ta ma sięgnąć 500 tys. Jeśli jesteś singlem, pożyczka wyniesie 500 000 zł. Jeśli jesteście małżeństwem lub macie dzieci, będzie to 600 000 zł. Program umożliwia uczestnikowi połączenie pożyczki udzielonej w ramach tego programu z pożyczką udzieloną na warunkach komercyjnych, co jest ważne.


Jaka jest maksymalna kwota różnicy, którą można wnieść w ratę kredytu?


Są pewne kredyty, które będą oferowane w drugiej połowie roku z oprocentowaniem około 2% plus marża banku. Innymi słowy, jeśli średnie oprocentowanie kredytów oferowanych przez banki uczestniczące w programie wynosi 5%, to kwota dofinansowania wyniesie 3%, jeśli średnie oprocentowanie wyniesie 5%. Tym samym kredytobiorca będzie mógł spłacić jedynie 2% plus marża raty kapitałowo-odsetkowej.


Należy zatem zrozumieć, że jeśli jedna osoba zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 000 zł, ze stałym oprocentowaniem 5% i marżą 5% na okres 25 lat, na który dofinansowanie nie jest dostępnych, bank będzie pobierał od osoby samotnej 3,3704 zł miesięcznie, co nie jest objęte dofinansowaniem. W ramach rządowego programu pomocowego rata wyniesie 2,50 zł.


Szacuje się, że małżeństwo będzie musiało co miesiąc wpłacać do banku 40524 zł, jeśli zaciągnie kredyt w wysokości 600 000 zł na 30 lat przy oprocentowaniu 5% plus marża 1,5%. Przykładowo, gdyby to samo małżeństwo zaciągnęło kredyt z dopłatą, miesięczna rata wyniosłaby zaledwie 3007 zł.


Jak bodziec oszczędnościowy w wysokości 2% wpłynie na rynek mieszkaniowy?


W ostatnich latach nastąpiło spowolnienie na rynku nieruchomości ze względu na wysokie stopy procentowe oraz wejście w życie nowych przepisów dotyczących zdolności kredytowej, które ograniczyły możliwość pożyczania pieniędzy. Dlatego uruchomienie taniego finansowania to dobra wiadomość dla branży.


Kilku ekspertów portalu otodom.pl powiedziało, że kredytem zostanie objętych 39% mieszkań w jednym miescie lub metropoli, choć spekulowano na temat zbyt niskiej wartości kredytu. Jednak, jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pożyczka zaciągnięta w ramach programu może być łączona z inną pożyczką, która została udzielona na zasadach komercyjnych. Dzięki temu będzie dotyczyć również droższych nieruchomości.8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page