top of page

Najem instytucjonalny – na czym polega i jakie są jego zalety?

Najem instytucjonalny – na czym polega i jakie są jego zalety?

Najem instytucjonalny to specyficzna forma umowy najmu nieruchomości, która jest dostępna głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Dla wielu może to być zagadkowe pojęcie, dlatego w tym artykule przyjrzymy się bliżej temu rodzajowi najmu, jego zaletom oraz różnicom względem tradycyjnego najmu okazjonalnego.

Najem instytucjonalny – na czym polega?

Najem instytucjonalny to rodzaj umowy najmu, który może zostać zawarty przez właściciela nieruchomości będącego przedsiębiorcą. Obejmuje on jedynie wynajem lokali mieszkalnych, więc właściciele lokali usługowych nie mogą korzystać z tego rozwiązania. Umowa najmu instytucjonalnego musi być zawarta na czas określony, ale może być to zarówno jeden rok, dziesięć lat, jak i dłuższy okres. Jednym z charakterystycznych elementów tej umowy jest "oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji."

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – najem instytucjonalny

To oświadczenie jest kluczowym elementem umowy najmu instytucjonalnego. Stanowi ono dodatkowe zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości w przypadku, gdy najemca nie wywiązuje się z obowiązków, na przykład nie płaci czynszu. Dzięki temu oświadczeniu właściciel może przyspieszyć procedurę eksmisji, co może znacznie przyspieszyć odzyskanie nieruchomości. Co istotne, najemca nie musi wskazywać konkretnego lokalu, do którego zostanie przesiedlony po eksmisji.


Najem instytucjonalny – zalety i wady

Zalety:

  1. Szybsza eksmisja: Jedną z głównych zalet najmu instytucjonalnego jest możliwość szybszego pozbycia się nieuczciwego najemcy. Dzięki "oświadczeniu o poddaniu się egzekucji," procedura eksmisji może być znacznie skrócona.

  2. Mniejsze ryzyko finansowe: Umowa najmu instytucjonalnego zabezpiecza finanse właściciela, ograniczając potencjalne straty związane z niedopełnieniem warunków umowy przez najemcę.

  3. Procedura komornicza: W przypadku tej formy najmu, procedura komornicza jest uproszczona, co może znacznie przyspieszyć odzyskanie nieruchomości.

Wady:

  1. Koszty notarialne: Umowa najmu instytucjonalnego wymaga odwiedzenia notariusza i poniesienia kosztów związanych z tą usługą, co może być dodatkowym obciążeniem finansowym.

  2. Wymóg prowadzenia działalności gospodarczej: Aby móc skorzystać z tej formy najmu, wynajmujący musi prowadzić działalność gospodarczą, co może wykluczyć osoby fizyczne z tego rozwiązania.

Czy umowę należy zgłaszać do urzędu skarbowego?

W przypadku najmu instytucjonalnego, nie ma konieczności zgłaszania umowy do urzędu skarbowego. To jedna z różnic między najmem instytucjonalnym a najmem okazjonalnym. Umowy najmu okazjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku najmu instytucjonalnego, ten obowiązek nie istnieje, co może być dodatkową korzyścią dla wynajmującego.

Podsumowanie

Najem instytucjonalny to specyficzna forma umowy najmu, która może być korzystna dla przedsiębiorców wynajmujących lokale mieszkalne. Choć wiąże się z pewnymi kosztami i formalnościami, zapewnia ona większą ochronę finansową właściciela i przyspiesza procedurę eksmisji w przypadku problematycznego najemcy. Jednak warto pamiętać, że ten rodzaj umowy nie jest dostępny dla osób fizycznych i wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie, wybór między najmem instytucjonalnym a tradycyjnym najmem okazjonalnym zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności najemcy oraz właściciela nieruchomości.


45 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page