top of page

Działka budowlana Szczytniki, 699m2

Choinkowa, Szczytniki, Polska

Na sprzedaż

363 000 zł

Property Description

Na sprzedaż działka położona w Szczytnikach (Gm. Kórnik) , nr w ewidencji gruntów 492/60.Działka o powierzchni 699 m2, położona w pierwszej lini zabudowy przy ul.Choinkowej.


Dzialka jest nasłoneczniona o kształcie prostokąta, wymiary ok. 23 m2/30 m2.Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA UCHWAŁA NR XXXVII / 408 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU), teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (3MN).


Ustalenia planu:

 • ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej;

 • ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

 • dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i obiektów małej architektury;

 • dopuszcza się wydzielenie terenu dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych lub innych urządzeń infrastrukturalnych;

 • na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczo-garażowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego;

 • ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;

 • ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej;

 • ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 0,8;

 • ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% przy czym:

a) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekraczać 250 m2,b) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie może przekraczać 60 m2;

 •  ustala się długość elewacji frontowej:

a) budynku mieszkalnego od 10,0 m do 20,0 m,b) budynku gospodarczo-garażowego od 3,0 m do 8,0 m;

 • ustala się wysokość:

a) budynku mieszkalnego do II kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 5,0 m od poziomu terenu dookapu oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy,

b) budynku gospodarczo-garażowego do I kondygnacji nadziemnej i nie większą niż 4,0 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie więcej niż 5,5 m do kalenicy, a w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 5,5 m od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu;

 •  na terenie 3MN i 4MN ustala się dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 250 do 400

 • w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:

do czasu realizacji ww. sieci dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone, zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;


Dostępne media:

 • prąd, gaz, woda w ulicy 


Pełna własność z KW.


Lokalizacja:

Cicha i spokojna okolica, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.

Działka znajduje się w pieszej odległości od lasu.

Dogodny i szybki dojazd do Poznania oraz do centrum Poznania.

W sąsiedztwie liczne sklepy m.in. Żabka, Dino, sklepy spożywcze. 


Właściciele wystawiają FV. Podana cena jest kwotą brutto.


Kontakt Agent

Magdalena Puk

+ 48 601 661 066

Magdalena Puk

Szczegóły Nieruchomości

Typ Nieruchomości

Sypialnie

Łazienki

Wymiary

Piętra

Działka Budowlana

399 m²

NA

Rok Budowy

Lokalizacja Nieruchomości

Choinkowa, Szczytniki, Polska

bottom of page