top of page

Grunt pod inwestycję Napachanie

Poznańska, Napachanie, Poland

Na sprzedaż

8 719 800 zł

Property Description

Na sprzedaż atrakcyjnie położony grunt o powierzchni 43 599 m2 (4,3599 HA) , położony w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica (bezpośrednio przy ul.Poznańskiej), działka znajduję się przy wjeździe do miejscowości Napachanie. 


W ewidencji gruntów działka jest oznaczone numerem  275/2 , obręb 0007 Napachanie.

Przez działkę przy samej granicy przechodzi rurociąg "Przyjaźni" (oznaczone na mapie przerywaną niebieską linią). 


Działka 275/2 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Działka 275/2 jest objęta Studium Nr XI/72/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Zmianę Studium nr I zatwierdzono uchwałą: Nr XVIII/ 181 /2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 

Ustalenia Studium dotyczące gruntu:


 • Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być niższy, niż 20%.

 • Wskaźnik intensywności zabudowy nie powinien być wyższy, niż 30% na działkach posiadających więcej, niż jedną krawędź – granicę z drogą publiczną.

 • Normatyw miejsc postojowych powinien określać obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego na jedną autonomiczną jednostkę mieszkaniową – to jest jeden dom jednorodzinny lub jedno mieszkanie (jeśli np. dom posiada dwa odrębne mieszkania w ramach domu jednorodzinnego). Pozostałe uregulowania powinny być zgodne z normatywem miejsc postojowych ustalonym dla poszczególnych terenów.

 • Na przedmiotowym obszarze regulacji ustaleń prawa miejscowego wymaga się w stosunku do:

     

1. formy ogrodzeń,

      2. formy dopuszczalnych afiszów informacyjnych,

      3. formy dopuszczalnych afiszów reklamowych lub ich zakazu,

4. kolorystyki rozwiązań związanych z lokalizowaną na terenie zabudową, przy czym w odniesieniu do kolorystyki dopuszcza się wprowadzanie ustaleń dominujących kolorów elewacji, uzupełniających kolorówvelewacji, dominujących kolorów połaci dachowych i uzupełniających kolorów połaci dachowych.


Ustalenia Studium  dotyczące gruntów:


 • Zabudowa na przedmiotowym terenie powinna przybierać formy zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej, dla której na działkach:

 • o powierzchni do 1200m2 rekomendowana jest typologia "O", czyli obiektów o zwartym, geometrycznym rzucie, 

 • o powierzchni powyżej 1200m2 do 2000m2 rekomendowane są typologie "O" i "T", 

 • o powierzchni powyżej 2000m2 rekomendowane są typologie "O", "T" i "U". Dla zabudowy tej winny być sformułowane dopuszczenia budowy nie więcej, niż dwóch kondygnacji, z zastrzeżeniem, że druga kondygnacja nadziemna winna być ukształtowana jako poddasze użytkowe lub nieużytkowe pod dachem stromym. 


Media:


 • Prąd,

 • woda,

 • gaz,

 • kanaliza  - w drodze


Dojazd:


 • ulica Poznańska / Trakt Napoleoński jako połączenie z Rokietnicą i Mrowinem oraz Kiekrzem, droga ekspresowa S-11 (połączenie z drogą krajową nr 11 – ul. Obornicka)


Okolica:


 • działka położona bezpośrednio przy ul. Poznańskiej w Napachanie.

 • w okolicy znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane wykorzystywane rolniczo

 • naprzeciwko działki znajdują się tereny zielone 

Contact Agent

Magdalena Puk

+ 48 601 661 066

Magdalena Puk

Real Estate Details

Property Type

bedrooms

Bathrooms

Dimensions

floors

Inwestycyjny Grunt

43 599 m²

NA

Year of Construction

Property Location

Poznańska, Napachanie, Poland

bottom of page